Ako mu Grad to ne dopusti, Rudar će skinuti panoe i redefinirati ambicije  

Odbor za hitnost NK Rudar održao je sinoć, u srijedu 24. lipnja 2020. godine, redovitu sjednicu, na kojoj su, uz sportskog direktora Nedjeljka Josipovića i tajnika Daria Milevoja, sudjelovali predsjednik Remzo Zalihić, dva dopredsjednika Nenad Boršić i Mauricio Kožljan te član Sandi Dobrić, na kojoj su jednoglasno doneseni slijedeći zaključci:

  1. NK Rudar u potpunosti podržava predloženu reorganizaciju seniorskih natjecanja HNS-a, na nacionalnom nivou. Ako se za to stvore potrebni preduvjeti u pogledu podrške lokalne zajednice i sponzora klub, kao krajnji sportski cilj, po predloženom sustavu, ističe plasman u jedinstvenu II HNL, u sezoni 2022/2023.
  2. Osim seniorske momčadi, koja će se i slijedeće sezone natjecati u III HNL Zapad, klub će u redovita natjecanja prijaviti još po četiri selekcije u nacionalnim  (juniori, kadeti, pioniri i mlađi pioniri) i županijskim ligama (pioniri II, mlađi pioniri II, pred-natjecatelji i pred-natjecatelji II), što je najviše od svih klubova u Istarskoj županiji.
  3. Najkasnije do 15. srpnja, kad je zadnji rok za prijavu, a u cilju stvaranja preduvjeta da svim mladim nogometašima, unatoč povećanoj brojnosti, omogući sudjelovanje u redovitim natjecanja, klub će, nakon što se utvrdi brojčano stanje uslijed odlaska učenika, zbog nastavka školovanja, u Rijeku ili Pulu, donijeti odluku o uključivanju u natjecanje i desete selekcije, rezervne kadetske momčadi.
  4. Unatoč punom razumijevanju za tešku financijsku situaciju i preopterećenost gradskog proračuna, prouzročenu potrebama velikog broja drugih korisnika, Odbor za hitnost još jednom ističe daleko najlošije infrastrukturne uvjete za rad, od svih labinskih sportskih udruga. Vezano za to klub je obavio preliminarne razgovore sa NSŽI i HNS-om i dobio potporu da se igralište sa umjetnom travom na Vinežu kandidira za potporu HNS-a kroz namjenske fondove UEFA-e u 2022. u godini, uz prethodno zadovoljeni preduvjet da Grad Labin u 2021. godini riješi projektiranje i građevinsku dozvolu, a u proračunu za 2022. predvidi novac za pripremne  i građevinske radove.
  5. Odbor za hitnost odbacuje sve neistinite tvrdnje gradskog vijećnika Darka Martinovića da se reklame na zidu gradskog stadiona prodaju za račun marketinške agencije predsjednika kluba, te ih kao takve smatra zlonamjernim, s ciljem destabilizacije i diskreditacije kluba. Odbor za hitnost još jednom ističe da se reklame prodaju isključivo za račun kluba, i da se u najvećem dijelu radi o kompenzaciji dijela usluga, poput: prehrane, smještaja, medicinske i zdravstvene zaštite, osiguranja-zaštitarstva, tiskanja, promocije-reklamiranja, organizacije Zelene noći i drugih sličnih manifestacija te prigodnih pratećih nagradnih igara, a u značajnom obimu i za namirenje preuzetih obveza po zatečenom dugu od preko pola milijuna kuna, koji je, pored ostalog, zahvaljujući tim angažmanima, te istrajnim i predanim radom uprave, u potpunosti saniran.
  6. Isticanje reklama na zidu gradskog stadiona je pedeseto godišnja praksa, koju je ova uprava naslijedila i nastavila. Inače, nikad se do sad, u tih 50-ak godina – do slučaja „Martinović“, od strane bilo koga to pitanje nije povlačilo, kao što se nisu i niti se povlače ni drugi isti – ili slični slučajevi, u Labinu i šire (kad je i sam Martinović bio član uprave), u kojima lokalne zajednice, na isti – ili sličan način, omogućava klubovima da sami osiguraju sredstva za realizaciju svojih sportskih planova. NK Rudar se, u nekoliko navrata, obraćao prethodnim vlastima, pismeno i usmeno, tražeći da mu se izda pisana oduka u svezi korištenja ovih površina za navedene aktivnosti, ali do sad je nikad nije dobili.
  7. Kako bi prekinuli već ustaljenu i učestalu praksu da zlonamjernici, poput Darka Martinovića, svojim teatralnim javnim istupima manipuliraju javnošću, NK Rudar će u žurnom postupku uputiti službeni zahtjev Vijeću Grada Labina da nam se taj prostor ustupi na korištenje bez naknade. U slučaju negativnog odgovora NK Rudar će ukloniti sve reklamne panoe, a potom redefinirati svoje sportske planove, bude li potrebno čak i sa ekstremnom mogućnošću spuštanja u najniži rang ili potpunog gašenja seniorskog pogona.
Updated: 25/06/2020 — 14:41